Altuni Taflan

Altuni Taflan

2-3 m’ye kadar uzayabilen bir çalıdır.

Taflanlar soğuk yerlerde yetişebildiği gibi sıcak yörelere de uyum gösterirler. Islak topraklara, sıcağa, gölge ve güneşe toleransları ile kent bahçeleri ve sahil arazilerinde geniş kullanım yeri bulurlar. Güneşli ve yarı gölgeli, kuru ve rutubetlice yerlerde ve çeşitli topraklarda yetişebilirler. Ancak verimli, humuslu kil topraklarını tercih ederler.

Budanmaya nadiren ihtiyaç gösterirler. Çit olarak kullanıldığı durumlarda budanmaya ihtiyaç gösterir. Hassas olduğu için budama zamanına dikkat etmek gerekir. Üretimi yeşil çelik ile üretilir.